Podaci o tvrtci

Naziv tvrtke: Studio Conex d.o.o. Samobor

Sjedište tvrtke: Ljudevita Gaja 1, Samobor

Ime i prezime člana uprave: Boris Lešić

Temeljni kapital društva: 20.000,00 kn

OIB: 85574684527, MB: 3501183

Banke i poslovni računi:

  • ERSTE bank : HR9424020061100868408

Sjedište trgovačkog suda kod kojeg je društvo registrirano:
Trgovački sud u Zagrebu

 

"Poslovna suradnja sa Studijom Conex omogućava nam konkurentsku prednost u pružanju naših usluga za više od 35.000 kupaca diljem Hrvatske. Visoko kvalitetna, inovativna i pouzdana podrška...

mr.sc. Tina Jakaša, dipl.ing, viši savjetnik, HEP Elektra