Podaci o tvrtci

Naziv tvrtke: Studio Conex d.o.o. Zagreb

Sjedište tvrtke: Frana Folnegovića 1b, Zagreb

Ime i prezime člana uprave: Boris Lešić

Temeljni kapital društva: 20.000,00 kn

OIB: 85574684527, MB: 3501183

Naziv i sjedište banke kod koje je otvoren glavni poslovni račun:
Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, Petrinjska 59

IBAN: HR5724840081100766284

Sjedište trgovačkog suda kod kojeg je društvo registrirano:
Trgovački sud u Zagrebu

 

"Poslovna suradnja sa Studijom Conex omogućava nam konkurentsku prednost u pružanju naših usluga za više od 35.000 kupaca diljem Hrvatske. Visoko kvalitetna, inovativna i pouzdana podrška...

mr.sc. Tina Jakaša, dipl.ing, direktorica HEP Opskrbe